Stuurgroep

De startersgroep legt de nodige contacten om de stakeholders bij elkaar te brengen. Zij richt een volksvergadering in om het dorp en de verenigingen een klankbord te geven.

Een volgende stap is door de stakeholders een orgaan (van 5 tot 6 personen) te laten oprichten om het project op te starten, te begeleiden en af te ronden.

Deze stuurgroep (projectgroep) is dan samengesteld uit de eindverantwoordelijke (de eigenaar), de gebruikers (van het afgewerkte project) en de leveranciers (die zorgen voor mankracht, goederen en diensten). Per projectfase kan de samenstelling van de stuurgroep aangepast worden.

Deze stuurgroep (projectgroep) is de opdrachtgever als projecteigenaar en is verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van het project.

De stuurgroep heeft zowel budgettaire als bestuurlijke verantwoordelijkheid. Besluiten van de stuurgroep zijn bindend omdat de stuurgroep het hoogste orgaan van de projectorganisatie is. Het is een sturende stuurgroep met zowel een voorbereidende als een uitvoerende taak in het besluitvormingsproces. De stuurgroep kan het dagdagelijkse projectmanagement delegeren aan een projectleider die binnen afgesproken grenzen gevolmachtigd is.


[ + ]


Schrijf in voor de Nieuwsbrief van Vissenaken

Activiteiten
in/rond Vissenaken

webhosting-------
.

 

Welkom op de webstek van Vissenaken. Hier vind je heel veel over deze deelgemeente van Tienen... heb jij nog iets? Klik hier...