Hoeve 'IN DE ZON'

bij Ann en Dirk Rummens. U bent te gast op een typisch Vlaams-Brabants melkvee-akkerbouwbedrijf.

 

Nieuwe website: www.hoeve-indezon.be

Het echtpaar Rummens baat dit gezinsbedrijf uit in een gesloten kringloop. Het mest van de dieren wordt gebruikt voor de eigen akkerbouw en op de akkers wordt het voeder geteeld voor de dieren.

Het bedrijf telt ongeveer 40 witblauwe dubbeldoel dieren, het oorspronkelijke ras van Midden-België. Deze dieren worden zowel voor de melk als voor de vleesproductie gekweekt. Dit ras kan op de gemengde bedrijven gehouden worden omdat er meestal voldoende grond aanwezig is voor het grotere aantal dieren. Men heeft meer dieren nodig omdat de melkproductie gemiddeld lager ligt dan bij melkrassen. De melk wordt als AA melk geleverd aan de melkerijen. Binnenkort hopen ze IKM erkend te worden (Integrale Kwaliteitszorg Melk).

Samen met nog een tiental fokkers uit Vlaams-Brabant, Wallonië en Noord-Frankrijk proberen zij met dit ras economisch verantwoord te werken en tegelijk deze met uitsterven bedreigde diersoort in stand te houden. In de zomer lopen de koeien overdag buiten, 's nachts staan ze op stal waar maïs bijgevoederd wordt. Het wintermenu van de koeien bestaat uit maïs, ingekuild gras, perspulp van suikerbieten en een kleine hoeveelheid krachtvoer.

De specifieke bedrijfsvoering wordt in belangrijke mate bepaald door de drassige weiden waarop hun koeien grazen. Hooien en voordrogen is alleen mogelijk op de verder afgelegen droge percelen, omploegen en grasland hernieuwen is onmogelijk. Zij hebben dus te maken met een bodem van oude kruidige graszoden.

Als akkerbouw/industrieteelt wordt suikerbiet en cichorei verbouwd. Uit dit laatste gewas wordt inuline gewonnen, een alternatieve zoetstof.

Om het milieu een handje te helpen worden volgende maatregelen getroffen:

- regenwateropvang
- herbruik van spoelwater
- mestopslag voor een jaar
- beperken van de stikstof-residuen
- beheersovereenkomst WATER
- a.d.h.v. het ureumgehalte de stikstofuitstoot van het mest beperken

 

Hoeve 'In de Zon' was in 2002 mee oprichter van de 'Hagelandse Haspengouwse Veeboeren Coöperatie' op. Een vijftal veeboeren uit deze twee streken werken intensief samen om je kwaliteitsvlees te bezorgen.
Lees meer...

Informatie: klik hier...


Schrijf in voor de Nieuwsbrief van Vissenaken

Activiteiten
in/rond Vissenaken

Welkom op de webstek van Vissenaken. Hier vind je heel veel over deze deelgemeente van Tienen... heb jij nog iets? Klik hier...