Depot Vissenaken
van het Koninklijk Legermuseum
(voormalig militair depot Vissenaken)

Het depot Vissenaken maakte vroeger deel uit van de Mobilisatiekern 29 van de Landmacht. Mobilisatiekernen werden na de oorlog opgericht om over het ganse land materiaal en manschappen 'gemobiliseerd' te hebben. Tijdens de laatste Wereldoorlog, voor dit depot opgericht werd, bevond zich op deze terreinen een reservevliegveld van de luchtmacht. De vliegvelden van Glabbeek, Lonzee, Jeneffe en Vissenaken waren reservevliegvelden van de luchtmachtbasis van Goetsenhoven, die trouwens nog steeds actief is.
De Mobilisatiekern 29 beschikte over 5 depots:

Tot 1993 werd het depot Vissenaken gebruikt als mobilisatiekern van een reserve-eenheid van de landmacht, waar de artillerie van MK 29 bewaard werd. Na het afschaffen van deze eenheid werd het materiaal verdeeld en stond het depot leeg tot 2000. Na de sluiting geraakten de gebouwen in verval, maar stilaan worden ze wat hersteld. Momenteel wordt in het depot oud legermateriaal verzameld dat zich in minder goede toestand verkeert maar toch interessant genoeg is om te bewaren en waarvoor geen plaats is in het museum. De verzameling bestaat hoofdzakelijk uit luchtvaartmateriaal maar er bevinden zich ook tanks en kanonnen.
Vrijwilligers in Vissenaken restaureren tanks uit de Tweede Wereldoorlog voor het legermuseum. Sectie Tanks vind je in hangar 6. Je vindt er ook de secties 'vliegtuigen', 'bibiotheek' en 'marinekanonnen'.

Meer info over de vrijwilligersinitiatieven vind je op volgende websites:

(foto: Peter Mutton, M22 Locust)

Kortom in het buitendepot wordt materiaal opgeslagen waarvoor in het museum geen plaats is of waar geen onmiddellijke behoefte aan is… en dat ondertussen gerestaureerd wordt door vrijwilligers.

De totale oppervlakte van bebouwde en onbebouwde gronden bedraagt 27,70 ha. Ruim de helft daarvan is verpachte landbouwgrond. Binnen de omheining staan 10 loodsen die in totaal 24480 m2 groot zijn, een kantine en een stafgebouw (zie het grondplan).

Mogelijk zal in de toekomst het Depot Vissenaken bezocht kunnen worden tijdens opendeurdagen. Ga regelmatig naar het prikbord, deze opendeurdagen zullen daar aangekondigd worden.

Meer informatie over het legermuseum in Brussel vind je op de website van het Koninklijk Legermuseum te Brussel.

Benevoles-aviation-Bruxelles: website van de vrijwilligers van het Luchtvaartmuseum in Brussel.

Met dank aan o.m. Dries Arnauts en Peter Mutton voor hun vrijwillige bijdragen aan deze pagina.


Schrijf in voor de Nieuwsbrief van Vissenaken

Activiteiten
in/rond Vissenaken

Welkom op de webstek van Vissenaken. Hier vind je heel veel over deze deelgemeente van Tienen... heb jij nog iets? Klik hier...