Sint-Pieterskerk


De Sint-Pieterskerk is één van de twee kerken van Vissenaken.Over de oorspronkelijke Sint-Pieterskerk weten we niet zo veel. We kennen de afmetingen, namelijk 68 voet (21,35 m) op 21 voet (of 6,80 m). Het was een zeer klein kerkje, dat 'meestal vuil en verwaarloosd' was. Halfweg de zestiende eeuw stond ze er erg bouwvallig bij. In 1607-1608 werd ze grondig hersteld, maar in 1638 was ze al weer in zo een erbarmelijke staat dat men dacht ze af te breken en een nieuwe te bouwen. Maar het heeft nog geduurd tot 1767 eer het zo ver was.

In 1767 (zie de wijwatervaten) werd de huidige kerk gebouwd. Het is een bouwwerk in late rococostijl. Het orgel dateert van 1875. De orgelkast, belegd met muziekinstrumenten, de biechtstoelen, stijl Lodewijk XVI en het beeld van Sint-Pancratius dateren uit de 18de eeuw. Het orgel is opgenomen in de lijst van beschermde monumenten van de Vlaamse gemeenschap (zie ook).

Vanaf 1239 tot 1932 hangt de kerk af (op geestelijk en materieel vlak) van de prestigieuze norbertijnenabdij van Tongerlo.

Lees ook het volgende! ;-)


Schrijf in voor de Nieuwsbrief van Vissenaken

Activiteiten
in/rond Vissenaken

Welkom op de webstek van Vissenaken. Hier vind je heel veel over deze deelgemeente van Tienen... heb jij nog iets? Klik hier...