Sint-Maartenskerk---

1. Vermoedelijk was er op de heuvel van de Metselstraat een pre-christelijke eredienst ter ere van LUG, een keltische vuurgod: harde bewijzen zijn er niet, maar de verering van Sint-Maarten, samen met de legende van de Heilige Himelinus verwijzen daar sterk naar.

2. Volgens de overlevering werd Himelinus in 631 IN de kerk begraven. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat er dus al een (Sint-Maartens)kerk stond in 631.

Rond 1100 werd er een (nieuwe) Romaanse kerk gebouwd. Rond 1600 werd ze grondig hersteld. Ze was opgetrokken uit keien en arduinsteen, bedekt met een dik schaliëndak.Van de oude Sint-Maartenskerk bestaan nog tekeningen, gemaakt vlak voor de afbraak in 1775.

 

Vanaf 1226 tot 1932 hangt de kerk af (op geestelijk en materieel vlak) van de norbertijnenabdij van Tongerlo.

3. Na jarenlange en hevige discussies of er al dan niet twee kerken in Vissenaken nodig zijn (de Sint-Pieterskerk was pas in 1767 heropgebouwd) wordt in 1778 aangevangen met de bouw van de huidige kerk. Zowel de staat als het bisdom hebben soms gepoogd de beide parochies samen te voegen, dit is nooit gelukt: Sint-Maarten is nog steeds een erkende en dus bezoldigde kapelanij, echter sinds 1960 zonder kapelaan. In 1876 werd het orgel geplaatst door J. M. Smeetz uit Sint-Jans-Molenbeek.

(meer over de kerkenoorlog)

4. Op dit ogenblik is de Sint-Maartenskerk aan dringende herstellingswerken toe, zie ook een oud krantenartikel ...

5. De heilige Martinus van Tours

6. Sint-Maarten op het internet: een greep uit de talloze links


Schrijf in voor de Nieuwsbrief van Vissenaken

Activiteiten
in/rond Vissenaken

Welkom op de webstek van Vissenaken. Hier vind je heel veel over deze deelgemeente van Tienen... heb jij nog iets? Klik hier...